Podrška roditeljima

Psihoterapija i savetovanje roditelja

Vaspitanje deteta, u ovom ili bilo kom vremenu iza i ispred nas, nosilo je i nosi će izazove sa sobom. Nekada je to bilo sačuvati živu glavu i prehraniti porodicu, dok je današnjica značajno komplikovanija pa samim tim traži poznavanje složenijih veština. To ne znači da vaši i roditelji vaših roditelja nisu brinuli o svojoj deci i voleli vas. Jednostavno bilo je drugačije nego što je sada. Vreme u kome živimo zahteva multifunkcionalnost koja podrazumeva da se jednako dobro snalazimo u velikom broju uloga u koje svakodnevno munjevito ulazimo. Očekivanja su prevelika za svakoga a ono što je važno da prihvatite je da ne treba i ne morate u svemu biti savršeni.

 

Verujemo da u vaspitanju svoje dece radite najbolje što znate. Greške se dešavaju i to je u redu. Setite se, dete niste dobili sa uputstvom za upotrebu. Nemoguće je da budete istovremeno vaspitač, lekar, animator, trener, učitelj, terapeut... Prihvatite da za to postoje ljudi koji su uložili puno da bi bili dobri u svojoj profesiji. 

Naš tim je tu za vas da svoja znanja iz oblasti psihologije dece i roditeljstva nesebično podelimo sa vama. U našem centru polazimo od činjenice da je svaki naš klijent jedinstven, poseban, specifičan pa kao takav zavređuje i dobija poseban tretman. Važno nam je da svakom klijentu pružimo osećaj sigurnosti i bezuslovne podrške.

Mi dete sagledavamo kao deo porodičnog sistema iz koga potiče, a ne kao izolovanu jedinku. Kako bismo ostvarili trajniji i kvalitetniji efekat terapijskog procesa smatramo da je neophodno uključiti i druge članove sistema, naročito roditelja (ili roditeljski par). Upravo iz ovih razloga naš tim u svom pristupu kombinuje rad sa decom i roditeljima. 

Vama, roditeljima, pružamo podršku na način i u obimu za koji se opredelite bilo da je to jednokratno pružanje savetodavnih usluga, procesni psihoedukativni rad paralelno tokom rada sa detetom, kroz obuku za program Filijalna terapija ili putem radionica za roditelje u koji su uključeni i drugi roditelji sa sličnim izazovima. Mogućnosti su brojne, a one upravo zavise od Vaših potreba.

U radu sa decom, kombinujemo različite psihoterapijske modalitete sa mogućnošću individualnog ili grupnog rada u zavisnosti od potreba pojedinca (Dečiju psihodramu, Sand tray (Terapiju igrom u tacni sa peskom), CCPT (Terapija igrom usmerena na dete), Vinikotove škrabalice…). U osnovi svake metode koje koristimo u radu sa decom je igra pa je samo prihvatanje od strane dece a potom i čitav proces olakšan jer se koristi upravo najrazumljiviji i najprihvatljiviji jezik za dete – IGRA. Deca se kroz ovaj vid rada oslobađaju napetosti, stiču samopouzdanje i samopoštovanje, uče se kooperativnosti sa vršnjacima, isprobavaju uloge i stiču nova iskustva, menjaju negativne obrasce ponašanja, dolaze do rešenja problema i još mnogo toga.  

Uživajte sa svojom decom, radujte se i igrajte. Ne zaboravite da od vašeg zadovoljstva i sreće zavisi i sreća vaše dece a nama prepustite da vas vodimo kroz izazove.

Kontaktirajte nas za više informacija o programima koje nudimo.