Maja Muždeka

Maja Muzdeka - deciji psihoterapeut

Ja sam Maja Muždeka, pedagog i dečiji integrativni psihoterapeut

Kažu da ne biramo mi profesiju, nego profesija bira nas.  Baš tako je mene moja izabrala davno, tada u želji da učinim da škola bude više po meri deteta, a odrasle naučim da bolje razumeju i prihvate decu. Danas, mnogo godina kasnije, kada sam i sama jedna od tih odraslih, imam iste želje i jedan zadatak više. Tokom studija pedagogije bila sam deo nevladine organizacije „Hrabro srce“ koja je pružala pomoć i podršku deci bez roditeljskog staranje. Radila sam kao urednik dečijih časopisa jer duboko verujem da rad sa decom zahteva stalno razvijanje kreativnosti, mašte i radoznalosti. Poslednjih nekoliko godina nesebično se dajem u Službi za zaštitu dece i omladine. Rad sa decom sa problemima u ponašanju, delikventnim i asocijalnim ponašanjem, decom bez roditeljskog staranja, sa zdravstvenim i razvojnim problemima, decom u kriznim životnim situacijama (razvod roditelja, gubitak člana porodice, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje) je odredilo pravac daljeg mog usavršavanja i rada.  Edukacija iz Integrativne dečije psihoterapije mi je omogućila da bolje razumem složen unutrašnji svet dece i da kroz pažljivo birane metode i igru na bezbedan, spontan i prirodan način im omogućim da iskažu i osveste svoje potrebe i emotivna stanja, oslobode se nakupljenih osećaja napetosti, nesigurnosti, straha, agresije ili prerade bolna iskustva. Uporedo sa dečijom psihoterapijom bogatila sam znanja i veštine iz komunikacijske kompetencije, a posebno širila znanja o roditeljstvu i uspešnim vaspitnim metodama jer samo uz kompetentnog, samouverenog, zadovoljnog, fleksibilnog, roditelja spremnog da uči i da se sam razvija raste srećno dete.