Dragica Nenadić

Ja sam Dragica Nenadić, specijalni pedagog, praktičar Terapije igrom i student Geštalt psihoterapije

Diplomirala sam na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, na smeru Prevencija i tretman poremećaja ponašanja. Tokom studiranja volontirala sam, radeći sa decom koja imaju poteskoće u učenju, probleme u ponašanju, socijalne i emocionalne probleme. Posle završenog fakulteta, pripravnički staž završavam u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, gde sam imala priliku da radim sa decom iz osetljivih socijalnih grupa.

Rad u internacionalnom vrtiću i Unicef-u mi je pružio značajna životna iskustva i mogućnost da se susretnem sa različitim kulturama ali u suštini istim vrednostima, da su deca najveće blago, i da ih čuvamo i podržimo kroz adekvatne uslove za rast i razvoj. Sa koleginicama sam držala radionice za decu i roditelje pri lokalnoj biblioteci, bila urednica dečijeg časopisa i kroz kreativni rad rasla zajedno sa decom, njihovim roditeljima i saradnicama. Ilustrovala sam slikovnicu koja je usmerena na pravilan razvoj glasova kod dece, jer je slikanje i crtanje moja ljubav još od malih nogu.

Kao praktičar terapije igrom radila sam u centru za psihoterapiju dr Višić, gde sam mnogo naučila i stekla bogato iskustvo u radu sa decom i njihovim porodicama. Susret sa Play terapijom je za mene bio otkrovenje kao spoj psihoterapije i rada sa decom, po mom mišljenju najadekvatniji modalitet rada sa decom jer se i cela terapija upravo odigrava kroz igru, jer je ''igra dečji jezik''. Specijalna soba za igru u kojoj se odvija terapijski rad sa decom jeste jedno bajkovito mesto gde vraćamo smisao životnoj priči glavnih junaka i prepravljamo uloge ukoliko su se malo probrkale, i mesto u kom verujemo u potencijal svakog deteta i unurašnju snagu da svako može prevazići problematične situacije u kojima se nađe, samo je potrebno obezbediti adekvatne uslove.

Trenutno sam u procesu edukacije za Geštalt terapeuta. Dodatne edukacije koje su mi dale podršku u radu sa decom i njihovim porodicama su Montesori seminari, primena NTC tehnika u radu sa decom i razvoj funkcionalnog mišljenja, Procena i tretman kroz igru, Temelji terapije igrom, Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija dece i adolescenata, Oaklander trening - primena geštalt tehnika u radu sa decom i adolescentima, po modelu Violet Oaklander.

Majka sam dve divne devojčice.