Anđelka Đorđević

Ja sam Anđelka Đorđević, psiholog

Za sebe volim da kažem da sam večito dete i nepopravljivi optimista. Rad sa decom je oduvek bio moj izbor. Nakon završenih osnovnih i master studija iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, volonterski sam bila angažovana na različitim poljima: bila sam podrška deci sa razvojnim smetnjama, učestvovala sam u različitim radionicama za decu i roditelje, držala sam edukativne radionice učenicima završnih godina o profesionalnoj orijentaciji i slično.

Ono što je obeležilo moj profesionalni rad i razvoj jeste dugogodišnji rad u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Bavila sam se decom bez roditeljskog staranja, bila sam njihov oslonac, podrška i beskrajno sam uživala u igri, bezrezervnoj ljubavi koju smo delili jedni sa drugima. Tokom mog radnog angažovanja, nastavila sam da se profesionalno usavršavam i edukujem i u oblasti psihoterapije. Trenutno sam na završnom nivou iz Racionalno emocionalno bihejvioralne terapije, a u okviru istog pravca sam završila osnovni i napredni nivo bavljenja decom i adolescentima.

Moj plan je da nikada ne prestanem da učim i istražujem kako bih mogla da pružim svoj maksimalni doprinos kada je rad sa decom u pitanju. Bavljenje decom je moj poziv, nešto u čemu pronalazim duboki smisao. Svako dete je jedinstveno i zaslužuje da svaka njegova osnovna potreba i pravo budu zadovoljeni. Kao mama dve devojčice znam koliko roditeljstvo može da nametne brojne dileme, pitanja, odgovornosti, ali, takođe, znam, koliko je roditeljstvo lepo, oplemenjujuće, jer ništa lepše nego biti u poziciji nekoga ko daje krila nekom ko tek treba da se otisne u svet.

Tu sam za vas, zajedno sa celim svojim timom.