Tijana Gligorijević

Ja sam Tijana Gligorijević, psiholog

Unutrašnji svet čoveka je počeo da me interesuje od detinjstva a nakon školovanja se uobličio u fascinaciju analize i dela karaktera literarnih, filmskih i stvarnih likova. Tokom studija, a naročito tokom profesionalnog rada, upoznala sam se sa različitim modalitetima psihoterapije koji su mi uvek otvarali nova vrata u spoznaji sebe i drugih. Tokom radnog angažmana, u proteklih osam godina, bavila sam se različitim procenama (od procene i prijema kandidata u radni odnos, do procene maladaptivnog ponašanja, socio-emocionalne zrelosti i drugih oblasti iz sveobuhvatne kategorije u okviru službe za dečiju zaštitu Centra za socijalni rad u kojoj i dalje radim. 

Psihološka procena dece, čime ću se baviti u okviru "Vilinskog" tima, se odnosi na procenu stanja i potreba dece, kognitivni razvoj (pažnju, pamćenje, mišljenje), procenu snaga i teškoća, odnosno stepen prisutnosti određenog problema. Rad sa decom i njihovim roditeljima, kao i roditeljske teškoće koje sam i sama iskusila kao mama dvoje dece su me dovele do otkrivanja Play terapije. Sada potpuno verujem u to da nas igra povezuje sa detetom više nego "ozbiljni" razgovori.