Jelena Višekruna

Ja sam Jelena Višekruna, master pedagog i dečiji integrativni psihoterapeut

Studirala sam u Novom Sadu, na filozofskom fakultetu i stekla zvanje master pedagog, potom završila edukaciju za dečijeg integrativnog psihoteraputa. Brojne edukacije, bogatile su i širile moja znanja i krčile put onome što sam danas. Svoje znanje iz pedagogije sam „naslonila" na psihoterapiju. Smatram da psihoterapija i pedagogija imaju isti cilj i na putu ka tom cilju koriste vaspitanje, obrazovanje, odredjene tehnike i metode kako bi se izgradila stabilna i celovita ličnost, spremna da odgovori na sve izazove koji su neminovnost u našim životima. Kao integrativni dečiji psihoterapeut podržavam igru, najvažniju delatnost svakog deteta jer deca komuniciraju igrajući se.

Čvrsto verujem da vaspitanje izgradjuje našu ličnost, da uverenja kreiraju zivotni put i da je „bukvar" uspesnog zivota emocionalna pismenost. Sertifikovani sam trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije, u edukaciji za RE&KBT psihoterapeuta. Samovaspitanje vidim kao ključnu veštinu svakog pojedinca koji želi da živi život u skladu sa sobom i ima volju da se razvija i stiče veštine koje mu koriste i omogucavaju racionalan odnos prema sebi, drugima i životu uopšte. Stoga na psihoterapiju i savetovanje gledam kao na učenje, savladavanje novih, za nas korisnijih načina razmišljanja, koja neminovno utiču i na promenu nefunkcionalnog ponašanja. Psihoterapija je „prevaspitavanje" na koje smo pristali jer smo uvideli da nas u svakodnevnom funkcionisanju nešto „žulja" te želimo da se oslobodimo „viška". Volim svoj posao i ulažem sebe i sva svoja znanja maksimalno. Uživam u kreiranju programa, u idejama, planovima, realizacijama...

Mama sam jedne Saše :)