Ivana Drobac

Ja sam Ivana Drobac, master defektolog - logoped

 Ljubav prema deci, kao i  u želji da pomognem mališanima kako bi što lakše prebrodili njihov razvojni period (period u kojem se najviše razvija govor i jezik), bila sam u potrazi za određenim zanimanjem koji se prvenstveno bavi decom. Po završetku srednje Medicinske škole upisala sam  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer- Logopedija. Nakon završetka osnovnih studija, odlučila sam da nastavim dalje usavršavanje iz logopedije, tako što sam upisala i master studije iz ove oblasti. Pripravnički staž sam završila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, tamo sam najviše stekla znanja i iskustva iz logopedije. Time sam upotpunila svoje znanje koje primenjujem u privatnoj praksi u radu sa decom raznih profila govorno- jezičkih poremećaja. Ova profesija mi je omogućila da bolje sagledam, kao i da bolje pristupim govorno-jezičkom problemu  deteta, a da uz pomoć primene logopedskih vežbi dete što brže i lakše savlada poteškoće koje ima u komunikaciji.

Ukoliko kod vašeg deteta primećujete neke od sledećih simptoma:

* prva reč kasni

* kontakt pogledom izostaje

* dete ne razume jednostavne verbalne naloge do 18.meseci

* govorni iskaz do 2,5 godine ne sadrži prostu rečenicu

* ne reaguje na zvukove iz okruženja dok je sluh uredan

* ne odaziva se na svoje ime oko godine

* komunikaciju ne uspostavlja ni gestom (usmeravanje prsta ka željenom predmetu)

* govor je agramatičan

* nerazumljiv govor za širu socijalnu sredinu na uzrastu od 3 godine

* postoji poremećaj ritma i tempa govora (nevoljno ponavljanje glasova, slogova, celih reči)

* do 5.godine nije savladao sve glasove srpskog jezika

* postoji nepravilno držanje olovke i loša grafomotorika na uzrastu od četvrte godine

* postoje teškoće prilikom savladavanja čitanja i pisanja

... i imate neka pitanja, nedoumice ili želite da zakažete termin kontaktirajte me putem mail-a ivana.d@pricaovili.rs