Ivana Drobac

Ivana Drobac - psihoterapeut

Ja sam Ivana Drobac, master defektolog - logoped

Ljubav prema deci, kao i  u želji da pomognem mališanima kako bi što lakše prebrodili njihov razvojni period (period u kojem se najviše razvija govor i jezik), bila sam u potrazi za određenim zanimanjem koji se prvenstveno bavi decom. Po završetku srednje Medicinske škole upisala sam  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer- Logopedija. Nakon završetka osnovnih studija, odlučila sam da nastavim dalje usavršavanje iz logopedije, tako što sam upisala i master studije iz ove oblasti. Pripravnički staž sam završila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, tamo sam najviše stekla znanja i iskustva iz logopedije. Time sam upotpunila svoje znanje koje primenjujem u privatnoj praksi u radu sa decom raznih profila govorno- jezičkih poremećaja. Ova profesija mi je omogućila da bolje sagledam, kao i da bolje pristupim govorno-jezičkom problemu  deteta, a da uz pomoć primene logopedskih vežbi dete što brže i lakše savlada poteškoće koje ima u komunikaciji.