Милена Буђевац

Ја сам Милена Буђевац, дечји психолог

 

Радост и лепоту рада са децом искусила сам радећи у основној школи, након чега сам решила да упишем и мастер студије из те области (школске психологије). Радећи на СОС дечјем телефону за помоћ жртвама вршњачког насиља сам се уз изазов али и задовољство бавила саветодавним радом деце и родитеља. Знање и вештине саветодавног и терапијског рада богатила сам учећи Конструктивистички психотерапијски приступ и Дечји интегративни приступ. Теме, проблеми и недоумице деце и родитеља са којима сам сарађивала, кретале су се од безазленијих проблема неслагања са вршњацима преко озбиљних проблема уклапања у друштво, осећаја неприхваћености, васпитних проблема, до породичних проблема као што су осећај љубоморе међу децом, развод родитеља или губитак члана породице. Кроз игру и технике разумљиве и прилагођене деци, радимо на решавању разних развојних и срединских изазова и заједно долазимо до решења проблема и осмеха.