Milena Buđevac

Milena Budjevac decji psiholog

Ja sam Milena Buđevac, dečji psiholog

 Radost i lepotu rada sa decom iskusila sam radeći u osnovnoj školi, nakon čega sam rešila da upišem i master studije iz te oblasti (školske psihologije). Radeći na SOS dečjem telefonu za pomoć žrtvama vršnjačkog nasilja sam se uz izazov ali i zadovoljstvo bavila savetodavnim radom dece i roditelja. Znanje i veštine savetodavnog i terapijskog rada bogatila sam učeći Konstruktivistički psihoterapijski pristup i Dečji integrativni pristup. Teme, problemi i nedoumice dece i roditelja sa kojima sam sarađivala, kretale su se od bezazlenijih problema neslaganja sa vršnjacima preko ozbiljnih problema uklapanja u društvo, osećaja neprihvaćenosti, vaspitnih problema, do porodičnih problema kao što su osećaj ljubomore među decom, razvod roditelja ili gubitak člana porodice. Kroz igru i tehnike razumljive i prilagođene deci, radimo na rešavanju raznih razvojnih i sredinskih izazova i zajedno dolazimo do rešenja problema i osmeha.