O nama

Centar za dečiju psihoterapiju „Priča o vili“ je udruženje građana osnovano 13.10.2015. Nastao je kao proizvod dugogodišnjeg rada njenih aktivista na polju rada sa decom i porodicama u različitim kontekstima (u školi, Centru za socijalni rad, NVO...). U srži rada našeg centra je korišćenje različitih modaliteta TERAPIJE IGROM, jer smatramo da je igra upravo najbolji medijator u radu sa decom.

"Igra je jezik koji deca najbolje razumeju a igračke su reči uz pomoć kojih se sporazumevaju".

Pored "alata" u vidu metoda i tehnika koje koristimo, smatramo da je ljudska toplina i odnos koji ostvarujemo sa našim malim i velikim klijentima od esencijalnog značaja za ostvarenje postavljenih ciljeva.

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pospešivanja mentalnog zdravlja pojedinca i porodice, a specifični ciljevi su:

- Pružanje profesionalne podrške deci za nesmetani razvoj;

- Unapređenje kvaliteta života porodice kroz direktan rad sa decom, roditeljima i čitavom porodicom;

- Profesionalna podrška deci i osobama sa smetnjama u razvoju kao i njihovim porodicama;

- Edukacija i stručno usavršavanje stručnjaka koji rade sa decom i roditeljima i 

- Razvijanje svesti o važnosti pravilnog odabira fizičkih i drugih aktivnosti u koje se deca uključuju, dečije igre, razvoja mašte i aktivne uključenosti roditelja u procesu dečijeg odrastanja.

Želja osnivača jeste da se obezbedi dostupno, jedinstveno, sveobuhvatno mesto na kome će deca i roditelji dobiti sveobuhvatnu, stručnu podršku u kriznoj situaciji u kojoj se porodica našla. 

Naš posvećen tim sa velikim iskustvom i znanjem je tu da unapredi vaše porodično funkcionisanje i da svakom novom članu pruži osećaj sigurnosti i bezuslovne podrške. Svaki naš novi član za nas je jedinstven, poseban, specifičan pa kao takav zavređuje i dobija poseban tretman.  

 

Čekamo vas da zajedno stvaramo srećan nastavak vaše priče!