Гостовање на порталу наших пријатеља из KlickerBox-a

Са једним лепим текстом о значају игре за дете, гостовали смо на блогу наших пријатеља из KlickerBox-a. Кликом на наслов текста можете прочитати текст. 

"Игра је језик које свако дете разуме"