НОВО!!! Терапија игром усмерена на дете

CCPT (Child Centered Play Therapy) или Терапија игром усмерена на дете

представља посебан облик терапије игром намењене деци. Овај метод пре свега има дубоко поштовање према способностима деце да праве изборе и решавају сопствене проблеме. Терапијски процес воде деца, а улога терапеута је недирективност и емпатичко слушање. Терапијски процес се не убрзава и постављају се само границе којима се учвршћује терапија у свету реалности и чини дете свесно одговорности  унутар односа.

CCPT подразумева и активно укључивање родитеља. Неопходно је да родитељи буду укључени као партнери терапијског процеса. Терапеутов циљ је такође да превладају њихов отпор и едукује их о дететовим потребама, важности игре, вештинама родитељства и о CCPT процесу.

 

Шта CCPT омогућује детету?

*Помоћ у решавању актуалних потешкоћа

*Развој бољег разумевања сопствених осећања

*Изражавање осећања у циљу препознавања потреба

*Развој вештина решавања проблема

*Повећавање самопоуздања

*Поваћавање саморегулационих процеса

*Подражавање здравог развоја у више димензија

CCPT је применљив за узраст од 3 до 12 година, с могућношћу примене и на узрастима од 13 до 17 за децу чији социо емоционални развој касни услед доживљене трауме или проблема атачмента.

CCPT је применљива код:

- Анксиозности

- Трауме

- Болести

- Аутистичног спектра

- ADHD

- ODD

- Проблема у понашању

- Депресије, губитка, туговања

- Проблемима емоционалне повезаности са родитељима

- Развода

- Проблема социјализације

- Злоупотреба супстанци у породици

* Извор: INA - International Academy for Play Therapy studies and PsychoSocial Projects

Закажите први термин овде.