Terapija igrom usmerena na dete

Decija psihologija - terapija igrom

CCPT (Child Centered Play Therapy)ili Terapija igrom usmerena na dete

predstavlja poseban oblik terapije igrom namenjene deci. Ovaj metod pre svega ima duboko poštovanje prema sposobnostima dece da prave izbore i rešavaju sopstvene probleme. Terapijski proces vode deca, a uloga terapeuta je nedirektivnost i empatičko slušanje. Terapijski proces se ne ubrzava i postavljaju se samo granice kojima se učvršćuje terapija u svetu realnosti i čini dete svesno odgovornosti  unutar odnosa.

CCPT podrazumeva i aktivno uključivanje roditelja. Neophodno je da roditelji budu uključeni kao partneri terapijskog procesa. Terapeutov cilj je takođe da prevladaju njihov otpor i edukuje ih o detetovim potrebama, važnosti igre, veštinama roditeljstva i o CCPT procesu.

 Šta CCPT omogućuje detetu?

*Pomoć u rešavanju aktualnih poteškoća

*Razvoj boljeg razumevanja sopstvenih osećanja

*Izražavanje osećanja u cilju prepoznavanja potreba

*Razvoj veština rešavanja problema

*Povećavanje samopouzdanja

*Povaćavanje samoregulacionih procesa

*Podražavanje zdravog razvoja u više dimenzija

CCPT je primenljiv za uzrast od 3 do 12 godina, s mogućnošću primene i na uzrastima od 13 do 17 za decu čiji socio emocionalni razvoj kasni usled doživljene traume ili problema atačmenta.

CCPT je primenljiva kod:

- Anksioznosti

- Traume

- Bolesti

- Autističnog spektra

- ADHD

- ODD

- Problema u ponašanju

- Depresije, gubitka, tugovanja

- Problemima emocionalne povezanosti sa roditeljima

- Razvoda

- Problema socijalizacije

- Zloupotreba supstanci u porodici

* Izvor: INA - International Academy for Play Therapy studies and PsychoSocial Projects

Zakažite prvi termin ovde.