NOVO!!! "Learn to play"

Learn to play terapijski modalitet je pogodan u radu sa decom iz autističnog spektra, kao i sa decom usporenog razvoja.

 Learn to play terapijski modalitet je nastao kao proizvod dugogodišnje prakse prof. Karen Stagnitti sa Univerziteta Deakin u Australiji. Metod je namenjen povećanju spontante igre pretvaranja ili svima poznate "ko bajagi" igre. Metod je fokusiran na formiranju igre pretvaranja kao najzrelijoj i najkompleksnijoj formi igre.

Zašto je važno da dete ima razvijenu "ko bajagi" igru?

Kroz igru pretvaranja dete razvija govor, socijalne veštine, samoregulaciju, divergentno mišljenje, narativ, razumevanje okruženja, emocionalno razumevanje, kreativnost, samospoznaju, rešavanje problema... a sve navedeno je preduslov za mogućnost praćenja i odgovaranje na školske zahteve.

igra pretvaranja = igra razmišljanja

Kojoj deci bi ovaj pristup koristio?

Deci koja imaju slabo razvijen govor; Deci koja se ne organizuju dobro; Deci čiji je nivo razumevanja priče ispod prosečnog nivoa; deca koja imaju poteškoću da sastave priču; Deca koja daju minimalan odgovor na pitanja u vezi teksta; Deca koja imaju poteškoću da "predvide" šta bi se sledeće moglo dogoditi u priči.

Kako proces izgleda u praksi?

Na samom početku obavlja se procena nivoa razvoja igre kod deteta. Ona se može obaviti u našem prostoru ili u domu deteta. Nakon procene počinjemo sa terapijskim procesom koji se odvija sa dinamikom viđanja od jednom nedeljno i u trajanju od sat vremena. Tokom procesa, roditelji su sve vreme prisutni kako bi obezbedili osećaj sigurnosti koji je neophodan za napredak deteta. Trajanje zavisi od kapaciteta deteta, a iskustva iz prakse govore da su rezultati vidljivi posle 8 termina.

Veoma je važno da razumemo da nije svaka igra prava! Da bi igra bila neurološki efektivna neophodno je da bude "prava". Stuart Brown, Bruce Perry, Rick Gaskill, Sunderland i Eberle kažu da je prava igra ona

  • tokom koje se uživa
  • koju inicira dete
  • kojom ne dominiraju roditelji
  • tokom koje se pokreće telo

i to je naš cilj :)

Kako ćemo saznati da smo postigli rezultate?

- Na osnovu govora deteta.

- Po sposobnosti deteta da se samostalno igra.

- Po vremenu provedenom u igri a koje je dete iniciralo samo.

- Na osnovu upotrebe simbola u igri.

- Na osnovu interakcije sa drugima.

- Po sposobnosti da inicira ideje za igru.

- Na osnovu fleksibilnosti da da se nosi sa novim idejama u igri. 

Svoj prvi termin možete zakazati ovde.