Индивидуална психодрама

Индивидуална психодрама је погодна за примену у раду са адолесцентима.

У оквиру ове методе користе се предмети који немају јасну форму (каменчићи, бисери, шкољке...), различитих величина и боја који омогућавају пројекцију. У јасно дефинисаном простору и временском следу клијент уз вођење терапеута презентује догађаје, особе и емоције. Просторно представљена ситуација/ проблем клијенту даје нову перспективу и јаснији увид, као и могућност ослобађања и јачање снага клијента.

Закажите први термин овде.