Terapija igrom u tacni sa peskom

Decija terapija igrom - figurice kralja i kraljice

Terapija igrom u tacni sa peskom (Sandtray Therapy) je psihoterapijski modalitet koji se koristi u individualnom radu sa decom uzrasta od 5 godina pa sve do adolescenata i u nekim situacijama i sa roditeljima.

Terapija igrom u tacni sa peskom je ekspresivni i projektivni psihoterapijski modalitet koji uključuje otkrivanje i procesuiranje intra i inter personalnih poteškoća putem korišćenja specifičnih materijala kao neverbalne posrednike u komunikaciji vođene od strane edukovanog terapeuta. 

Specifični materijali koji se koriste u ovoj metodi su pesak, tacna određenih dimenzija plave boje kao i kolekcija minijatura koje predstavljaju umanjeni svet (ljudi, životinje, biljni svet, zgrade, vozila, ograde, znaci, junaci iz fantazije, pokućstvo i dr.).

Razlozi zbog kojih bi Terapija igrom u tacni sa peskom (Sandtray Therapy) bila metoda izbora su sledeći:

*obezbeđuje potrebnu i efikasnu komunikaciju sa klijentima oskudnih verbalnih mogućnosti

*uklanja barijeru prilikom pokušaja odbrane verbalnim putem 

*daje ekspresiju neverbalizovanim emocionalnim poteškoćama

*daje jedinstven kinestetski doživljaj

*dublji intra psihički problemi postaju brže dostupni

*služi za kreiranje neophodne terapeutske distance za klijenta 

*efikasna je u prevazilaženju otpora kod klijenta

Najčešći nalog koji klijent dobija od terapeuta je "Pogledaj ka polici sa minijaturama i traži pogledom dok te nešto ne privuče, a potom tu figuricu stavi u tacnu sa peskom. Dodaj onoliko figurica koliko želiš i obevesti me kada si završio/la". Nekada je nalog "sagradi scenu" na temu koja zavisi od razloga dolaska klijenta ili "napravi svet kakav god želiš".

Nakon što klijent završi sa "gradnjom" terapeut zamoli klijenta da da ime/naziv sceni ili svetu koji je sagradio i da ga malo upozna sa sadržajem i radnjama koje se u tacni dešavaju. Terapeut vrši vizuelnu i emocionalnu opservaciju, analizira odnos između položaja figura, vrši eksploraciju sa klijentom šta se za njega nalazi u tacni, definišu se moguće teme koje su se pojavile. Terapeut donosi svoje hipoteze ali ih ne deli sa detetom. U nekim situacijama figurice sa tacne se "oživljavaju" i proigravaju scene sa karakteristikama i osobinama figurica kakve im je klijent dodelio. Odigravanje scene klijent dolazi do razrešenja neke situacije. 

 Zakažite prvi termin ovde.