Терапија игром

Терапија игром је психотерапијски модалитет који се користи у индивидуалном раду са децом узраста од 5 година па навише.

Терапија игром путем грађења "света" представља јединствену дијагностичко терапијску методу у раду са децом. Циљ је откривање повезаности мотивације и понашања и у том контексту терапија доводи до измена у понашању и преструктурисању мотивационе базе. Сет играчака који се користи у овом модалитету садржи преко триста фигура/ минијатура, које представљају свет у малом. Дете бирајући међу многобројним играчкама различите катерогорије (људи, животиње, куће, елементи природе, саобраћана средства...), која у умањеној форми представљају елементе могућег окружења, гради свој свет како га доживљава и схвата.  Настали свет заједно истражијемо и развијамо игру. Сам процес градње често резултира емоционалним растерећењем детета, а терапеуту пружа увид у његово тренутно стање и потребе. Након градње, дете може „оживети“ све фигуре и одиграти различите сценарије који су одраз његових проживљавања. Кроз градњу сваког наредног света дете је све ближи решењу проблема с којим се суочава у реалном животу што га води до промена у свакодневном функционисању.

Закажите први термин овде.