Mentalno zdravlje deteta

maja psihoterapeut sa decom

Svaki roditelj sa lakoćom prepoznaje fizičke potrebe svog deteta : da je potrebno obezbediti kvalitetnu ishranu, toplu odeću kada je hladno, odlazak na spavanje u razumno doba... Međutim dečije emocionalne i mentalne potrebe ne moraju biti očigledne.

Dobro mentalno zdravlje omogućava detetu da racionalno misli, razvija socijalne odnose i uči nove veštine. Takođe dobri prijatelji i reči ohrabrenja od odraslih su zajedno važni za podršku detetu u jačanju poverenja u sebe, samopoštovanja i za zdrave emocionalne poglede na život. Za dete su veoma važna i jedno i drugo - fizičko i mentalno zdravlje!

Bazično za dobro mentalni zdravlje:

  •   Zdrava ishrana;
  •   Adekvatan životni prostor;
  •   Vežbe;
  •   Zdravo životno okruženje.

 

Bazično za dobro mentalno zdravlje:

  • Bezuslovna ljubav porodice;
  • Poverenje u sebe i samopoštovanje;
  • Mogućnost za igru sa drugom decom;
  • Podržavajući vaspitači/ učitelji;
  • Sigurno i obezbeđeno okruženje;
  • Adekvatno vaspitanje i disciplina.

 

DAJTE DETETU BEZUSLOVNU LjUBAV. Ljubav, sigurnost i prihvatanje treba da predsvatljaju srž porodičnog života. Detetu je potrebno da zna da vaša ljubav ne zavisi od njegovih/njenih dostignuća. Greške i/ili porazi trebaju biti očekivani i prihvaćeni. Poverenje raste u kući koja je puna bezuslovne ljubavi i privrženosti.

NEGUJTE DEČIJE POVERENjE U SEBE I SAMOPOŠTOVANjE. Pohvalite dete – ohrabrite detetove prve korake ili njegovu inicijativu da nauči novu veštinu/ igru što mu može pomoći da razvije želju za istraživanjem i da uči o svom okruženju. Dozvolite detetu da istražuje i igra se u sigurnom okruženju u kome se ne može povrediti. Osigurajte ga osmehom i čestim razgovorima sa njim. Budite aktivni učesnici u njegovim aktivnostima. Vaša pažnja pomaže u gradnji njegovog poverenja u sebe i samopoštovanja.

POSTAVITE REALNE CILjEVE. Za realne ciljeve neophodno je da se podudaraju sposobnosti sa ambicijama.

BUDITE ISKRENI. Ne krijte vlastite neuspehe od svoje dece. Za njih je veoma važno da znaju da i vi pravite greške. Može biti veoma oslobađajuće saznanje činjenice da odrasli nisu savršeni.

IZBEGAVAJTE SARKASTIČNE PRIMEDBE. Ukoliko dete izgubi u igri ili ne uradi dobro test, saznajte kako se on/ona oseća povodom te situacije. Deca se mogu obeshrabriti i tada im je potreban motivacioni razgovor. Kada bude spremno, razgovarajte sa detetom i ponudite mu podršku.

OHRABRITE DETE - da ne teži samo davanju svog maksimuma već i da uživa u procesu. Isprobavanje novih aktivnosti uči decu timskom radu, poverenju u sebe i novim veštinama.

IMAJTE VREMENA ZA IGRU SA DETETOM. Ohrabrite dete da se igra! Za dete je igra zabava. Svakako vreme provedeno u igri je važno za njegov razvoj kao što su hrana i adekvatna nega. Vreme provedeno u igri pomaže detetu da bude kreativno, uči se veštinama rešavanja problema i uči se samokontroli. Dobra, aktivna igra, koja uključuje trčanje i viku nije samo zabava, već pomaže detetu da budu fizički i mentalno zdravo.

DECI SU POTREBNI SAIGRAČI. Za dete je važno da ima vreme za druženje sa vršnjacima. Igranjem sa drugima deca otkrivaju njihove snage i slabosti, razvijaju osećaj pripadnosti i uče kako da budu zajedno sa drugima.

RODITELjI MOGU BITI ODLIČNI SAIGRAČI. Pridružite se zabavi! Igranje društvenih igara ili crtanje sa detetom daje vam sjajnu priliku za razmenu ideja i kvalitetnom ispunjenju vremena sa vašim detetom.

NAUČITE DETE DA SE U IGRI ZABAVLjA. Pobeđivanje nije toliko važno koliko biti uključen i uživati u aktivnosti. Jedno od najvažnijih pitanja koje je potrebno da postavite svom detetu je: “Da li si se zabavio/la?”, ne “Da li si pobedio/la?”. U našoj, cilju orijentisanoj, zajednici često priznajemo samo uspeh i pobedu. Ovakav stav može biti obeshrabrujući i frustrirajući za dete koje uči i eksperimentiše sa novim aktivnostima. Za dete je mnogo važnije da učestvuje u igri i uživa u njoj.

UPOTREBA TV-A TREBA BITI KONTROLISANA. Pokušajte da ne koristite redovno TV kao bebisitera. Budite selektivni u odabiru kanala i TV emisija za svoje dete. Neke emisije mogu biti edukativne koliko i zabavne.

OBEZBEDITE ADEKVATNO VASPITANjE I DISCIPLINU. Deci je potrebna šansa da istraže i razviju nove veštine i nezavisnost. U isto vreme deca treba da nauče da određena ponašanja nisu prihvatljiva i da su odgovorni za posledice svog ponašanja. Kao članovi porodice, neophodno je da deca usvoje pravila porodične zajednice. Vaspitavanje i učenje discipljini je potrebno da bude dosledno. Oni će koristiti te socijalne veštine i pravila ponašanja u vrtiću, školi a kasnije i na radnom mestu.

BUDITE ISTRAJNI, ALI PRIJATNI I REALNI U SVOJIM OČEKIVANjIMA. Dečiji razvoj zavisi od vaše ljubavi i ohrabrenja.

BUDITE DOBAR PRIMER. Ne možete očekivati samokontrolu i samodisciplinu od deteta ukoliko i sami ne praktikujete takvo ponašanje.

KRITIKUJTE PONAŠANjE, NE DETE. Bolje je reći “To što si uradio je baš loše” umesto “Ti si loš dečak.”

IZBEGAVAJTE DžANGRIZANjE, PRETNjE I PODMIĆIVANjE. Deca će naučiti da ignorišu takve reakcije, a one su ujedno i retko efikasne.

DAJTE DETETU OBRAZLOŽENjE ZAŠTO IH DISCIPLINUJETE I KOJE POTENCIJALNE POSLEDICE MOGU NASTATI.

RAZGOVARAJTE SA DETETOM O SVOJIM OSEĆANjIMA. Svi izgube strpljenje s vremena na vreme. Ukoliko “ispalite kao iz topa”, veoma je važno da razgovarate o tome šta se desilo i zbog čega ste ljuti. Izvinite se ukoliko ste pogrešili.

Zapamtite, nije cilj da kontrolišete dete već da ga naučite samokontroli!